הדף היומי מסכת עבודה זרה דף סג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד יתכן חפץ שנקנה רק לגוי אך לא ליהודי?

האם אדם אחראי על כשרות המזון שאוכלים פועליו?
ועל מי נאמר "ישבור ותבוא עליו ברכה"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף סג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים