הדף היומי מסכת עבודה זרה דף נה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם עבודה זרה מסוגלת לעשות "מופתים"?

האם מותר לגרום טומאה לפירות בארץ ישראל?
והיכן היו שוחטים קרבנות אדם כדי להוריד גשם?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף נה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים