הדף היומי מסכת עבודה זרה דף מח הרב חגי ינוקא

דף היומי - שיעורי הדף היומי בגמרא תלמוד בבלי מסכת עבודה זרה מבית "דרשו" עם הרב חגי ינוקא שליט"א, בסגנון קליט ובהיר
הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא מסכת עבודה זרה דף מח
בסגנון קליט ובהיר מפי הרב חגי ינוקא שליט''אפוסטים נוספים