הדף היומי מסכת עבודה זרה דף לו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מהי "גזירת דניאל"?

מדוע היה לרבי זירא צער גדול?
ואיזו תקנת חכמים קיימת בידינו מזמן השבטים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בעבודה זרה דף לו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים