הדף היומי מסכת סנהדרין דף קיב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם אורחים בעיר הנידחת נהרגים?

ומה דין כתבי הקודש שנמצאו בה?
ופקדונות של אחרים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף קי"ב.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים