הדף היומי מסכת סנהדרין דף קט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי ניסה לשבור את השמים בקרדום?

כיצד גילו הגנבים בסדום את כספות העשירים?
מי ניסה לשבור את השמים בקרדום?
ומה היה בתיבת האוצרות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף ק"ט.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''א



פוסטים נוספים