הדף היומי מסכת סנהדרין דף קח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה אכל האריה במהלך המבול?

האם לדור המבול יש חלק לעולם הבא?
האם הדגים מתו במבול?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף ק"ח.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים