הדף היומי מסכת סנהדרין דף קא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד הונה ירבעם את כל הסנהדרין?

האם מותר לשיר פסוקים?
מדוע חביבין יסורים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף ק"א.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים