הדף היומי מסכת סנהדרין דף צח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם המשיח יגיע על עננים, או על חמור?

מי ראה את המשיח?
מה היה הויכוח בין התרנגול והעטלף?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף צ"ח.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים