הדף היומי מסכת סנהדרין דף צד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איך ניצח שמן המאור את כל צבא סנחריב?

מהי הסגולה להפיג פחד?
מדוע יש מ"ם סופית באמצע מילה?
ואיך ניצח שמן המאור את כל צבא סנחריב?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף צ"ד.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים