הדף היומי מסכת סנהדרין דף צג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

להיכן נעלם דניאל?

מי טבע ברוק?
מי חשוב יותר, צדיקים או מלאכים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף צ"ג.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים