הדף היומי מסכת סנהדרין דף פ

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם אבא חלפתא היה רוצח?

פרה שנגזר דינה לסקילה, ואחר כך ילדה, מה דין העגל?
סקילה ושריפה, מי מהן חמור יותר?
והאם אבא חלפתא היה רוצח?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף פ'.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים