הדף היומי מסכת סנהדרין דף פז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה קריטי בעיבור השנה?

אלו תחומי הלכה נתונים להכרעתו של בית דין?
ואיזו ארץ גבוהה מכל הארצות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף פ"ז.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים