הדף היומי מסכת סנהדרין דף עט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

רוצח שהתערב באחרים, האם הורגים את כולם?

התכוון להרוג בהמה והרג אדם, האם חייב?
זרק אבן לתוך קהל, האם נחשב כמזיד?
ורוצח שהתערב באחרים, האם הורגים את כולם?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף ע"ט.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים