הדף היומי מסכת סנהדרין דף עד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מתי צריך למסור את הנפש אפילו על מצוה קלה?

באלו עבירות ייהרג ואל יעבור?
האם גוי יכול לקדש שם שמים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום בסנהדרין דף ע"ד.

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אכתבו לנו תגובה, מבטיחים לקרוא ולהגיב לכם חזרה

פוסטים נוספים