הדף היומי מסכת סוטה דף כח


הדף היומי מסכת סוטה דף כח - דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''א