הדף היומי מסכת נידה דף ס

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה דין מטלית קטנה?

כיצד יתכן טומאה באחד משני שבילים, ושניהם טהורים?
ומהו המשל של רבי אושעיא?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף ס

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים