הדף היומי מסכת נידה דף סז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי מהאמוראים בנה מקוואות לבנותיו?

כיצד טובלין במוצאי ראש השנה?
ומה תקנו בגלל סכנת האריות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף סז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים