הדף היומי מסכת נידה דף סד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזו תכונה היא סגולה ללידת בנים?

איזו תכונה היא סגולה ללידת בנים?
מהי וסת סירוגין? והאם מותר לשאת אשה בשבת?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף סד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים