הדף היומי מסכת נידה דף סג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מהו שיעורו של רוק תפל?

מהו שיעור 'מתנמנם'?
ומה הדין אם השכים ושנה פרקו?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף סג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים