הדף היומי מסכת נידה דף סא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי היה סביו של עוג מלך הבשן?

מנין שמותר לחוש ללשון הרע?
וכיצד טיהר רבי יהושע את סלע בית חורון?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף סא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים