הדף היומי מסכת נידה דף נ

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מותר לדון בלילה?

האם תאנים חייבים בפאה?
ועל איזה דיין ידוע שהיה סגי-נהור?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף נ

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים