הדף היומי מסכת נידה דף נז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מהן "סככות"?

מדוע הכותים מציינים את הקברים?
ואיזו מצוה אין הכותים נוהגים אותה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף נז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים