הדף היומי מסכת נידה דף נו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי הם הכותים?

כיצד אומרים "צב" בארמית?
ומה הפירוש "גרי אריות"?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף נו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים