הדף היומי מסכת נידה דף נד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי נקרא גרגרן למרות שאינו אוכל מאומה?

מדוע צריך למעט אבן מנוגעת מטומאת מושב?
וכיצד יתכן שנבלת שרץ תהיה טהורה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף נד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים