הדף היומי מסכת נידה דף מט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מיהו "רבינו הגדול"?

מה הקשר בין עצם לציפורן?
וכיצד בודקים כלי חרס לדעת אם ניקב?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף מט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים