הדף היומי מסכת נידה דף מז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם חלה בזמן הזה היא מדאורייתא?

האם מותר לבייש שפחה כנענית?
וכמה מגולי בבל שבו לארץ יהודה עם עזרא?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף מז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים