הדף היומי מסכת נידה דף מו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד נישואין דרבנן מבטלים נדר דאורייתא?

מאיזה גיל נדרים קיימים?
והאם תרומה בזמן הזה היא מדאורייתא?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף מו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים