הדף היומי מסכת נידה דף לט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה מיוחד במחבוא?

כיצד חרדה משפיעה על הגוף?
ומה הוכיחה הגמרא מתרנגולת?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף לט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים