הדף היומי מסכת נידה דף לו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע נפטר רב אסי?

מהי מחלוקת בית שמאי ובית הלל 'לשיטתם'?
וכיצד יתכן ששילא בר אבינא עשה כהלכה, ובכל זאת נידו אותו?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף לו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים