הדף היומי מסכת נידה דף לד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה דבר טמא בכל השנה וטהור ברגל?

האם גויה מטמאת בנדה?
ומתי עמי הארץ נחשבים 'חברים'?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף לד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים