הדף היומי מסכת נידה דף לג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה אמרה הסבתא לרב פפא?

לכבוד מי שחט שמואל שור?
ומה ההבדל בין צדוקים לכותים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף לג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים