הדף היומי מסכת נידה דף לב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם ילדה קטנה חייבת בחליצה?

מה דינה של תרומת חוץ לארץ?
ומה היה המעשה בפומבדיתא?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף לב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים