הדף היומי מסכת נידה דף כח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם יתכן מת שנשרף ושלדו קיים?

ממתי נחשב התינוק כילוד?
ומה למדנו מזרח בן יהודה שהוציא את ידו קודם לידתו?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף כח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים