הדף היומי מסכת נידה דף כו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מהו השופר הקטן ביותר שראוי לתקוע בו?

מהו גובהו של לולב?
ואלו חמשה דברים שיעורם בטפח?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף כו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים