הדף היומי מסכת נידה דף כה

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד נראה העובר בקטנותו?

מתי נוצר העור באדם?
ומה הקשר בין סנדל לעובר?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף כה

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים