הדף היומי מסכת נידה דף כב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה הם "התנינים הגדולים"?

מתי אין דנים גזרה שוה?
ומה שאל רבי צדוק את הרופאים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף כב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים