הדף היומי מסכת נידה דף יד

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע הספנים כולם צדיקים?

על מי אמרו ש"אדם גדול" הוא?
ומהי מעלתו המיוחדת של ראש ישיבה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף יד

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים