הדף היומי מסכת נידה דף יג

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מהי אומנותו של יצר הרע?

האם כהן שוטה רשאי לאכול בתרומה? וכיצד נקרא בית הכנסת בנהרדעא?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף יג

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים