הדף היומי מסכת נידה דף יב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה מהאמוראים היה "סודני"?

על מי אמרו "אוי לו לבעלה"?
ומי הוא הנקרא צנוע?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף יב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים