הדף היומי מסכת נידה דף יא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מהי "וסת קפיצות"?

במה כוהנות חמורות מישראליות?
ומה דין קטנה שנישאה?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף יא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים