הדף היומי מסכת נידה דף טו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

כיצד רשאי אדם להערים ולהפטר מהמעשרות?

מתי הולכים אחרי חזקה דהשתא?
והיכן מצויים ברדלסים?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף טו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים