הדף היומי מסכת נידה דף ח

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מדוע הוצא תרנגול לסקילה?

לפי איזה תנא אומרים "אתה חוננתנו" בברכת מודים?
והאם ורד נחשב פרי?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף ח

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים