הדף היומי מסכת נידה דף ז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מי הם "בני הכנסת"?

מדוע בימי רבי אליעזר לא נהגו כמוהו? ומה אירע לאחר פטירת רבי אליעזר?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת נידה דף ז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים