הדף היומי מסכת מעילה דף כא

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם פיל יכול להיות שליח?

האם קטנית שווה פרוטה או דינר?
ומהו מחירו של אתרוג?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מעילה דף כא

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים