הדף היומי מסכת מעילה דף יט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

איזה קרבן טעון מלח וקמיצה, למרות שאיננו מאכל?

האם זהב עלול להתקלקל?
ולאן נעלם הזהב של כלותיו של רב זביד?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מעילה דף יט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים