הדף היומי מסכת מעילה דף יב

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

האם מועלים בגוזלות התורים?

קרבנות שמתו, קדושה שבהן להיכן הלכה?
וכיצד תיתכן מעילה באתון?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מעילה דף יב

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים