הדף היומי מסכת מעילה דף ט

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מה דין גחלת שנפלה מעל המזבח?

מה אמרו "הלמדים לפני חכמים"?
ומהו תפוח שעל גבי המזבח?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מעילה דף ט

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים