הדף היומי מסכת מעילה דף טז

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

מהו 'מיתת פרה וחיי גמל'?

אכילת שרצים, מהו שיעורה להתחייב? ומדוע שיבח רבי יוחנן את רבי יוסי בר חנינא?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מעילה דף טז

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים