הדף היומי מסכת מעילה דף טו

הורדת השיעור לצפיההורדת השיעור לשמיעה

אלו חמשה דברים מצטרפים בעולה?

האם ביכורים נקראים תרומה?
ואם מדאורייתא יש מעילה בקרבנות?

על כך ועל עוד נושאים מעניינים נלמד היום במסכת מעילה דף טו

דרשו מגיש: שיעורי הדף היומי בגמרא בצורה פשוטה
ובהירה מפי הרב אליהו אורנשטיין שליט''אפוסטים נוספים